สาขาบางแค
สวัสดีค่ะ ราชเทวี ที่บางแค มีเครื่องทำเลเซอร์ตัวใหม่ที่เป็น finescan รักษาลูกค้ายังค่ะ
คำถามที่:Q13240| จากคุณโอมปุ| 18/01/2555 00:00 น.
ราชเทวีคลินิก สาขาบางแค มี Finescan ให้บริการแล้วค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 28/01/2555

จาก: 0 คน
VIEWS
3202