พบคุณหมอครั้งแรกแบบขอคำปรึกษามีค่าบริการหรือไม่ครับ
คืออยากจะปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องกระเนื้อบนใบหน้าครับ จะมีอยู่ 2 จุดใหญ่ ๆ และจุดเล็ก ๆ อีกหลายจุด เลยอยากจะพบคุณหมอ และขอคำปรึกษาพร้อมประเมินราคา ไม่ทราบว่า มีค่าปรึกษาหรือไม่ครับ
คำถามที่:Q13231| จากคุณ์NaiTae| 17/01/2555 00:00 น.
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์แต่ละท่านค่ะ ค่าบริการตรวจรักษาโดยแพทย์ของราชเทวีคลินิก มีอัตราตั้งแต่ 100 - 500 บาท
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 28/01/2555

จาก: 0 คน
VIEWS
1896