ยังไม่เข้าใจ Homeostasis เลยคะ
มันคือตัวทรีทเมนต์ เลเซอร์ ยา หรือว่าอะไร หรือว่าเป็นคำแนะนำในการดำรงชีวิตเฉยๆ คือว่าอ่านแล้วก็ยังไม่เข้าใจ ว่าเราต้องไปทำอะไร แล้วราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะ
คำถามที่:Q13133| จากคุณMamony| 01/01/2555 00:00 น.
Homeostasis เป็นแนวทางในการปรับดุลยภาพของผิว โดยครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือ ปกป้อง ส่งเสริม ฟื้นฟู และแก้ไข  ด้วยผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของการทาและการทำทรีทเมนท์ ซึ่ง Homeostasis ไม่ใช่เทคนิคหรือเครื่องมือในการรักษาค่ะ

การดูแลผิวตามหลักการ Homeostasis ของราชเทวีคลินิก เป็นแนวทางที่ใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่ช่วยดูแลดุลยภาพของเซลล์ผิว ซึ่งมีทั้งกลุ่มปกป้องเซลล์  ดูแลและส่งเสริมเซลล์ผิวให้แข็งแรง  ฟื้นฟูเซลล์ผิว และแก้ไขเซลล์ผิวที่มีปัญหา  สำหรับค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับปัญหาผิวของเราว่ามีปัญหามากขนาดใหน  ราคาของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดก็ต่างกัน  และไม่แพงค่ะ

ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 07/01/2555

จาก: 0 คน
VIEWS
2793