รอยแผลที่จมูก
ผลเป็นที่เกิดจากสิวที่จมูก จะทำให้ผิวบริเวณจมูกไม่เรียบ เป็นนูนๆ มีวิธีรักษายังอย่างไรครับ และค่าใช้จ่ายเท่าไรครับ
คำถามที่:Q12973| จากคุณno| 30/11/2554 00:00 น.
แผลเป็นนูนที่จมูกรักษาได้ 2 แบบ คือ
1. ฉีดยา กับ เลเซอร์ / SR & SM Technique
2. ทำเลเซอร์กับปิดยายับยั้งการเติบโตของเนื้อแผลป็น (Scarless Technique)

ส่วนจะใช้วิธีใหนนั้น แนะนำให้มาพบแพทย์ดูสภาพผิวโดยรวมแล้วค่อยตัดสินใจค่ะ


ตอบโดย:พญ. ปิ่นหทัย เจียรวุฒิสาร| วันที่ 04/12/2554

จาก: 0 คน
VIEWS
2356