Homeostasis
อยากทราบรายละเอียดในการทำ Homeostasis ว่ามีค่าใช้จ่ายในการทำเท่าไหร่ และทำกี่ครั้งถึงจะเห็นผลคะ
คำถามที่:Q12806| จากคุณNamfon Phoenix| 08/11/2554 00:00 น.

Homeostasis เป็นแนวทางในการปรับดุลยภาพของผิว โดยครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือ ปกป้อง ส่งเสริม ฟื้นฟู และแก้ไข  ด้วยผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของการทาและการทำทรีทเมนท์ ซึ่ง Homeostasis ไม่ใช่เทคนิคหรือเครื่องมือในการรักษาค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแพทย์และเจ้าหน้าที่ประจำคลินิกได้ค่ะ

 

ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 10/11/2554

จาก: 0 คน
VIEWS
2375