Homeostasis
Homeostasis หรือการปรับดุลยภาพของผิว ราคาเท่าไหร่ค่ะ อยากทราบรายละเอียดคะ
คำถามที่:Q12800| จากคุณNamfon Phoenix| 07/11/2554 00:00 น.
การดูแลผิวตามหลักการ Homeostasis ของราชเทวีคลินิก เป็นแนวทางที่ใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่ช่วยดูแลดุลยภาพของเซลล์ผิว ซึ่งมีทั้งกลุ่มปกป้องเซลล์  ดูแลและส่งเสริมเซลล์ผิวให้แข็งแรง  ฟื้นฟูเซลล์ผิว และแก้ไขเซลล์ผิวที่มีปัญหา  สำหรับค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับปัญหาผิวของเราว่ามีปัญหามากขนาดใหน  ราคาของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดก็ต่างกัน  และไม่แพงค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 10/11/2554

จาก: 0 คน
VIEWS
2481