6 AHA Gel
อยากทราบว่ายามีอายุการใช้งานกี่ปีคะ
คำถามที่:Q12660| จากคุณAnonymous| 17/10/2554 00:00 น.
AHA Gel ทุกตัวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุ 2 ปีค่ะ สามารถดูวันหมดอายุ (Exp.) ได้ที่ขวดหรือหลอดผลิตภัณฑ์ค่ะ หากไม่ได้ระบุวัน Exp. ก็จะระบุวันผลิต (MFG.) ซึ่งจะหมดอายุโดยนับจากวันผลิตไปอีก 2 ปี ค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 18/10/2554

จาก: 0 คน
VIEWS
3005