laser
รอยหลุมสิวต้องรักษา ด้วย laser แบบไหนครับ และต้องทำการรักษากี่ครั้งถึงจะเห็นผล ราคา/คอร์ส เท่าไหร่ครับ ทำแล้วหลุมสิวจะกลับมาอีกรึป่าวครับ
คำถามที่:Q12647| จากคุณbobo| 16/10/2554 00:00 น.

รอยหลุมสิวสามารถรักษาได้ แต่จะใช้เครื่องมือเลเซอร์หรือเทคนิคการรักษาใดนั้นคงต้องให้แพทย์ตรวจดูลักษณะของรอยแผลจริงค่ะ เพื่อแพทย์จะได้เลือกใช้วิธีหรือเครื่องมือที่จำเป็นและเหมาะสมให้ค่ะ ซึ่งรอยหลุมสิวสามารถรักษาได้ด้วย LASER , SR & SM Technique แต่จะใช้เครื่องมือเลเซอร์หรือเทคนิคการรักษาใดนั้นคงต้องให้แพทย์ตรวจดูลักษณะของรอยแผลจริงค่ะ เพื่อแพทย์จะได้เลือกใช้วิธีหรือเครื่องมือที่จำเป็นและเหมาะสมให้ค่ะ

อัตราค่าบริการรักษารอยแผลเป็นสิว

     - เริ่มต้นที่ ครั้งละ 500 บาทต่อจุด

     - รอยน้อย ครั้งละ 5,000 - 10,000 บาท

     - รอยปานกลาง ครั้งละ 10,000 - 15,000 บาท

     - รอยมาก ครั้งละ 15,000 บาทขึ้นไป

ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะ ปริมาณของรอยหลุมสิว และเทคนิควิธีการรักษา/ เครื่องมือที่ใช้  ซึ่งคุณหมอจะเป็นผู้พิจารณาเลือกวิธีและเครื่องมือที่จำเป็นและเหมาะสมให้ค่ะ  แนะนำให้พบคุณหมอเพื่อประเมินการรักษาค่ะ

ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 16/10/2554

จาก: 0 คน
VIEWS
2144