การรักษาแผลเป็นจากสิวด้วย Fractional Laser
การรักษาแผลเป็นจากสิวด้วย Fractional Laser ราคาประมาณเท่าไรคะ
คำถามที่:Q12616| จากคุณS.C.| 11/10/2554 00:00 น.
อัตราค่าบริการรักษาด้วย Fractional LASER เฉพาะส่วนเริ่มต้นที่ 1,000.- / ทั่วหน้า เริ่มต้นที่ 3,000.- ค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 14/10/2554

จาก: 0 คน
VIEWS
2346