ราคาเลเซอร์
อยากรู้ราคาทำเลเซอร์กระลึกค่ะว่าเท่าไหร่คะ?
คำถามที่:Q12591| จากคุณrumruai| 08/10/2554 00:00 น.

อัตราค่าบริการรักษากระลึกเริ่มต้นครั้งละ 3,000 - 6,000 บาท ขึ้นอยู่กับปริมาณของกระลึกว่ามากน้อยแค่ไหน และจำนวน shot ที่ใช้ยิงคะ

ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 10/10/2554

จาก: 0 คน
VIEWS
3362