สอบถามค่าใช้จ่าย
เรื่องการทำเลเซอร์ ขี้แมลงวันประมาณ 15 จุด ราคาประมาณเท่าไหร่คะ
คำถามที่:Q12425| จากคุณkiktip| 15/09/2554 00:00 น.
อัตราค่าบริการรักษาขึ้แมลงวันด้วย CO2 LASER เริ่มต้นที่ 400.- หากยิงประมาณ 15 จุด อาจคิดราคาเหมาได้น่าจะไม่เกิน 5,000.- ค่ะ  แนะนำว่าปรึกษาแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ประจำสาขาอีกครั้งเพื่อประเมินค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 16/09/2554

จาก: 0 คน
VIEWS
2532