แผลเป็นจากอีสุกอีใส
เคยเป็นอีสุกอีใสเมื่อ 3 ปีที่แล้ว รอยดำของแผลก็จางจนเป็นสีเดียวกับผิว แต่ก็ยังเป็นรอยแผลอยู่ มีวิธีใดในการรักษาแผลเป็นให้หายบ้างคะ แล้วมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร
คำถามที่:Q12321| จากคุณnammii| 30/08/2554 00:00 น.

ไม่แน่ใจว่ารอยแผลที่ยังมีอยู่เป็นรอยแผลแบบหลุมหรือรอยดำค่ะ

หากเป็นเแผลเป็นหลุมจากอีสุกอีใส วิธีการรักษาแผลเป็นมีดังนี้....

การใช้ยาทา การใช้สารเคมี หรือเครื่องมือจำพวก LASER กระตุ้นให้มีการสร้าง Collagen ใหม่ การกรอผิวหน้าด้วยหัวกรอหรือ LASER การฉีดสารเติมต็มเนื้อเพื่อแก้ไขปัญหารอยบุ๋ม ซึ่งบางครั้งอาจจะต้องใช้การรักษาหลายวิธีผสมผสานกัน
ส่วนวิธีการรักษา ผลการรักษา และค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับชนิด ความลึก ปริมาณ และระยะเวลาของการเกิดแผลเป็นค่ะ

หากเป็นแผลรอยดำจากอีสุกอีใส รอยดำโดยปกติสามารถจางหายได้เองแต่ต้องใช้เวลานานหน่อยค่ะ อาจจะเป็นปี ซึ่งระยะเวลาในแต่ละคนไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับรอยแผลด้วยว่าดำมากหรือน้อย, อายุ ถ้าเป็นในผู้ใหญ่รอยดำก็จะจางช้ากว่าในเด็ก หากต้องการให้รอยจางเร็วขึ้นก็มีหลายวิธีร่วมกัน เช่น ทายากลุ่ม Whitening , ทำ Treatment , ยิงเลเซอร์ แนะนำให้มาพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจจากรอยโรคจริง แพทย์จะได้ตรวจ ประเมิน วางแผนการรักษา และเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมให้ค่ะ

ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 31/08/2554

จาก: 0 คน
VIEWS
2576