ราคา AHA
อยากทราบว่าทำ AHA ครั้งละเท่าไหร่ค่ะ
คำถามที่:Q12151| จากคุณkoi16| 30/07/2554 00:00 น.

ค่าบริการ AHA Treatment ครั้งละ 300 บาท

คอร์ส 3 ครั้ง ราคา 850 บาท

คอร์ส 2 ครั้ง 2,250 บาทค่ะ

ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 30/07/2554

จาก: 0 คน
VIEWS
5019