การใช้ CM SOLUTION
ใช้ CM SOLUTION และ NSF ในระหว่างให้นมบุตรได้หรือไม่คะ
คำถามที่:Q11841| จากคุณenglishrose| 06/06/2554 00:00 น.
สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิดในระหว่างการตั้งครรภ์และให้นมบุตรได้อย่างปลอดภัยค่ะ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 07/06/2554

จาก: 0 คน
VIEWS
2600