สอบถามราคายา

อยากทราบราคายาดังนี้ค่ะ เพราะเวลาซื้อไม่มีราคาแต่ละตัวไว้ที่หลอดเลยค่ะ

1. Whitening-D 2. Lax-1 3. BME+ 4. Aloe SI 5. Fresh Aloe 95% 6. Cleansing Milk 7. Mild Facial Cleanser 8. Shine control

ขอบคุณมากๆ่ค่ะ

คำถามที่:Q11582| จากคุณxunsanee| 26/04/2554 00:00 น.

ราคายาที่สอบถาม คือ

- Whitening D ราคา 190.- บาท

- LAX-1 10 g. ราคา 150.- บาท ขนาด 30 กรัม ราคา 420.- บาท

- BME+ ราคา 250.- บาท

- Aloe Si ขนาด 10 กรัม ราคา 70.- บาท ขนาด 40 กรัม ราคา 240.- บาท

- Fresh Aloe ราคา 200.- บาท

- Cleansing Milk ราคา 295.- บาท

- Mild Facial Cleanser ขนาด 100 กรัม ราคา 360.- บาท

- Shine Control ราคา 450.- บาท

ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 26/04/2554

จาก: 0 คน
VIEWS
5242