homeostasis คืออะไร
อยากทราบว่าเจ้า homeostasis หรือ homeostatic Approach มันคืออะไรเหรอครับ
คำถามที่:Q11323| จากคุณmman| 23/03/2554 00:00 น.
Homestasis หรือ Homeostatic Approach คือ นวัตกรรมการดูแลรักษาผิว ให้ดูอ่อนเยาว์นานแสนนาน ด้วยแนวทาง "การปรับดุลยภาพของผิว" เพื่อคงสภาพผิวที่ดีได้อย่างยั่งยืนและปลอดภัย ด้วยกระบวนการธรรมชาติลงลึกในระดับเซลล์ผิว

Homeostasis เป็นการปรับดุลยภาพของผิว โดยนำหล้กการสื่อสารของเซลล์ (Cell Signaling) มาพัฒนาเพื่อคงสภาพความสมดุลของเซลล์ และลดผลกระทบของปัจจัยที่ทำให้ผิวเกิดปัญหา โดยจะเน้นการป้องกัน และลดผลกระทบต่างๆ ที่ทำให้เกิดปัญหาผิวพรรณ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ครอบคลุมครบทั้ง 4 มิติ ในการปรับดุลยภาพผิว คือ ปกป้อง ส่งเสริม ฟื้นฟู และแก้ไข จนได้กระบวนการดูแลที่ถูกต้องและผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผิวของแต่ละบุคคล โดยการใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับดุลยภาพ (Homeostatic Products) นี้จะทำงานลงลึกถึงระดับเซลล์ผิว ช่วยปรับสมดุลของเซลล์ผิวให้กลับคืนสู่ดุลยภาพ


หลักการปรับดุลยภาพ
- ใช้หลักการ Code Blocker เพื่อขัดขวางปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้เซลล์ผิวทำงานผิดปกติ และเกิดปัญหาผิวพรรณต่างๆ
- ใช้หลักการ Code Booster เพื่อส่งเสริมปัจจัยที่มีผลดีต่อสุขภาพผิว ทำให้เซลล์ผิวทำงานได้ตามปกติและกลับคืนสู่ดุลยภาพ


คลิกอ่านเพิ่มเติม
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 23/03/2554

จาก: 4 คน
VIEWS
25776