40กว่าจุด
คือว่าต่อมไขมันใต้ตามันขึ้นปะมาณ40 กว่าจุดค่ะ ราคาจะเท่าไหร่ค่
คำถามที่:Q11270| จากคุณGOLFFYFY| 19/03/2554 00:00 น.

ปกติจุดละ 300 - 500 บาทค่ะ

ปริมาณ 40 จุด คาดว่าต้องทำมากกว่า 1 ครั้ง

ค่าใช้จ่ายประมาณ 5,000 - 10,000 บาทค่ะ

ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 20/03/2554

จาก: 0 คน
VIEWS
2352