IPL และ เลเซอร์
ผิวมีปัญหา คือ รอยดำ รอยแดงจากสิว เส้นเลือดฝอย (ถ้าอากาศร้อนตรงรอยแดงจะแดงเป็นจ้ำๆ ค่ะ) ควรจะเลเซอร์ หรือ IPL หรือรักษาแบบไหนดีคะ รักษากี่ครั้งถึงจะหายขาด ประมาณค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะ
คำถามที่:Q11061| จากคุณนัท| 21/02/2554 00:00 น.

แนะนำให้พบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจดูรอยโรคและสภาพผิวค่ะ แพทย์จะได้เลือกวิธี / เครื่องมือที่จำเป็นและเหมาะสมกับคุณรนิชาให้ค่ะ โดยการยิง LASER / IPL ควรยิงต่อเนื่องประมาณ 4-6 ครั้งจึงจะเห็นผล ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาพผิวและการตอบสนองของผิวคุณรนิชาด้วยค่ะ ค่าใช้จ่ายในการยิง LASER / IPL ทั่วหน้าครั้งละ 3,000 - 5,000 บาทค่ะ

ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 05/03/2554

จาก: 0 คน
VIEWS
2065