อยากทราบราคายาค่ะ

1.Mild Facial Cleanser

2.Aloe Si

3.Cm

4.Sebex

5.keto

6.I500

อยากทราบราคา ขอบคุณค่ะ

คำถามที่:Q11059| จากคุณwww| 20/02/2554 00:00 น.

ราคายาที่คุณถามมาเป็นดังนี้ค่ะ

1. Mild Facial Cleanser ขนาด 100 g. ราคา 360.-

2. Aloe Si ขนาด 10 g. ราคา 70.- / ขนาด 40 g. ราคา 240.-

3. CM Solution ราคา 70.-

4. Sebex ราคา 135.-

5. Keto ราคาเม็ดละ 2.-

6. I 500 ราคาเม็ดละ 8.- ค่ะ

ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 05/03/2554

จาก: 0 คน
VIEWS
2911