เป็นฝ้าหรือไม่
มีรอยดำเป็นปื้นบริเวณโหนกแก้ม เป็นฝ้าหรือไม่
คำถามที่:Q10706| จากคุณAnonymous| 09/05/2544 00:00 น.
รอยดำที่เป็นบริเวณกว้าง และเป็นทั้งสองข้าง ตรงบริเวณโหนกแก้ม จะต้องนึกถึงฝ้าด้วยเสมอ
ตอบโดย:นพ. ชลิต พงษ์สมบูรณ์| วันที่ 09/05/2544

จาก: 0 คน
VIEWS
3375