สิวเกิดจากอะไร
สิวเกิดจากอะไร
คำถามที่:Q10705| จากคุณAnonymous| 09/05/2544 00:00 น.
เกิดจากไขมัน จากต่อมไขมันที่ระบายออกไม่ทัน ก่อตัวเป็น คอมีโดนหรือสิวอุดตัน และมีเชื้อแบคทีเรียทำปฏิกิริยากลายเป็นสิว
ตอบโดย:นพ. ชลิต พงษ์สมบูรณ์| วันที่ 09/05/2544

จาก: 0 คน
VIEWS
4081