ถ้าโดนแดดมากๆ ควรใช้ยากันแดดค่า SPF ประมาณเท่าไร
ถ้าโดนแดดมากๆ ควรใช้ยากันแดดค่า SPF ประมาณเท่าไร
คำถามที่:Q10703| จากคุณAnonymous| 09/05/2544 00:00 น.
ควรใช้ ค่า SPF 15 ขึ้นไป
ตอบโดย:นพ. ชลิต พงษ์สมบูรณ์| วันที่ 09/05/2544

จาก: 0 คน
VIEWS
3514