มีดวงขาวๆ ขึ้นที่หลัง
มีดวงขาวๆ ขึ้นที่หลัง ทั้งๆ ที่อาบน้ำเป็นประจำ ควรดูแลรักษาอย่างไร
คำถามที่:Q10699| จากคุณAnonymous| 09/05/2544 00:00 น.
ควรตรวจเรื่องเชื้อรา หรือเกลื้อน ซึ่งชอบเกิดบริเวณอับชื้น เช่น หลังและคอ และรักษาตามสาเหตุ
ตอบโดย:นพ. ชลิต พงษ์สมบูรณ์| วันที่ 09/05/2544

จาก: 0 คน
VIEWS
5166