เชื้อราที่เล็บเกิดจากสาเหตุอะไร
เชื้อราที่เล็บเกิดจากสาเหตุอะไร
คำถามที่:Q10695| จากคุณAnonymous| 09/05/2544 00:00 น.
อาจจะเกิดจากการติดต่อจากคนอื่น ผ่านเครื่องมือ เช่นที่ตัดเล็บ และประกอบกับความต้านทานเชื้อราของร่างกายลดลง
ตอบโดย:นพ. ชลิต พงษ์สมบูรณ์| วันที่ 09/05/2544

จาก: 0 คน
VIEWS
5698