ค่ารักษาแผลเป็น
ค่ารักษาแผลเป็น โดยการฉีด kenacort ราคาเท่าไหร่คะ
คำถามที่:Q1062| จากคุณP_pop| 02/03/2549 11:32 น.
การรักษาแผลเป็นแบบคีลอยด์โดยใช้การฉีดยา จะใช้ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการรักษาแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับขนาดและแผลเป็น ถ้าแผลเป็นขนาดเล็กไม่เกิน 0.5 เซ็นติเมตร อาจจะต้องฉีด 3-4 ครั้งกว่าจะยุบหรือแบนราบลง ค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งไม่น่าจะเกิน 500 บาทครับ
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 02/03/2549

จาก: 0 คน
VIEWS
5656