แผลเป็น
ใบหน้าเป็นแผลเป็นขนาดลึกไม่ทราบว่ามีวิธีการรักษาอย่างไรบ้าง แล้วที่คลีนิคมีการกรอหน้ารักษาแผลเป็นไหม ราคาเท่าใด
คำถามที่:Q10579| จากคุณAnonymous| 15/08/2544 00:00 น.
ถ้าไม่เคยรักษาแผลเป็นมาก่อน ทางคลีนิกจะรักษาแบบ conservative ให้ก่อน คือกระตุ้นให้ผิวหนังสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาให้แผลเป็นตื้นขึ้น โดยใช้ตัวยาต่างๆกัน เช่น วิตะมินเอ แอซิด ครีมและเจล AHA และ AHA treatment และการใช้น้ำยา TCA กระตุ้นหลุมแผลเป็นให้หนาและตื้นขึ้น
ส่วนการกรอหน้า โดยทั่วไปไม่ได้ทำในราชเทวีคลีนิกสาขาต่างๆ แต่จะส่งให้คลีนิกพิเศษทำให้ ในรายที่มีแพทย์เห็นว่าควรจะทำ ส่วนราคาไม่แน่นอน แล้วแต่แพทย์ผู้ทำจะพิจารณาจากความลึก ความกว้าง ความยากง่ายและเวลาที่ใช้รักษา
ตอบโดย:นพ. ชลิต พงษ์สมบูรณ์| วันที่ 17/08/2544

จาก: 0 คน
VIEWS
3749