Aloe Si คืออะไร
Aloe Si คืออะไร คุณสมบัติช่วยรักษาอะไร
คำถามที่:Q10442| จากคุณAnonymous| 23/10/2544 13:26 น.
Aloe Si เป็นครีมที่ช่วยรักษาความชุ่มชื้น และให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว ช่วยในการรักษากรณีที่ผิวต้องการการบำรุงหรือขาดความชุ่มชื้นในกรณีต่างๆ เช่น ผิวแห้ง ผิวระคายเคือง หรือ กรณีผิวอักเสบครับ
ตอบโดย:นพ. ชวลิต ช่วงชัยชัชวาล| วันที่ 24/10/2544

จาก: 0 คน
VIEWS
8575