ราคายา และปริมาณยา
NSF LP , SUN NP ใหญ่และเล็ก, ALOE Si ใหญ่และเล็ก , AHA CREAM ใหญ่และเล็ก , VA CREAM
คำถามที่:Q10308| จากคุณAnonymous| 13/12/2544 14:32 น.
ราคายาและปริมาณยาที่ถามมา มีดังนี้
- NSF LP ขนาด 5 g. ราคา 90 บาท
- SUN NP ขนาด 5 g. ราคา 80 บาท , ขนาด 10 g. ราคา 150 บาท
- Aloe Si ขนาด 10 g. ราคา 70 บาท , ขนาด 30 g. ราคา 190 บาท
- AHA Craem ขนาด 5 g. ราคา 90 บาท , ขนาด 10 g. ราคา 170 บาท
- VA Cream ขนาด 2.5 g. ราคา 70 บาท , ขนาด 5 g. ราคา 135 บาท
ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 13/12/2544

จาก: 0 คน
VIEWS
4043