การทายา
ตอนนี้มียาอยู่ คือ CM Lotion , LAX-1, AHA Gel ควรทายาก่อนหลังอย่างไรครับ
คำถามที่:Q10181| จากคุณAnonymous| 13/02/2545 20:03 น.
ควรทา CM Lotion ก่อน ตามด้วย AHA Gel แล้วจึงทา LAX-1 เป็นตัวสุดท้ายครับ
ตอบโดย:นพ. ชลิต พงษ์สมบูรณ์| วันที่ 14/02/2545

จาก: 0 คน
VIEWS
2504