Whitening A
Whitening A
กลไกการออกฤทธิ์ :
อาจทำให้เกิดอาการแสบ ร้อน และผิวแดง
ลักษณะที่เห็น :
รักษารอยดำ ทำให้หน้าขาวขึ้น ป้องกันรังสี UVB ช่วยผลัดเซลล์ผิว
คำแนะนำการใช้ :
ทาวันละ 2 ครั้งหลังล้างหน้า
ข้อควรระวัง :
บริเวณที่เป็นแผล ระวังอย่าให้เข้าตา
ขนาด / ราคา :
5 g. / 90 บาท
*ผลลัพธ์อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล
คัดลอกแล้ว
จาก 1 คน
VIEWS
10281