พญ. พัทธนันท์ อินต๊ะสุวรรณ
Dr. Bhatanan Intasuwan
วัน สาขาที่ตรวจ เวลาแพทย์ตรวจ
จันทร์ ราชเทวีคลินิก สาขาแพร่ 11:30-19:00
อังคาร ราชเทวีคลินิก สาขาแพร่ 11:30-19:00
พุธ ราชเทวีคลินิก สาขาแพร่ 11:30-19:00
ศุกร์ ราชเทวีคลินิก สาขาแพร่ 11:30-19:00
เสาร์ ราชเทวีคลินิก สาขาแพร่ 10:00-18:00
อาทิตย์ ราชเทวีคลินิก สาขาแพร่ 10:00-18:00
คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
1818