พญ. ธันย์ชนก ธรรมาธิวัฒน์
Dr. Thanchanok Thammathiwat
วัน สาขาที่ตรวจ เวลาแพทย์ตรวจ
อังคาร ราชเทวีคลินิก สาขารังสิต 12:00-20:30
ศุกร์ ราชเทวีคลินิก สาขารามอินทรา 12:30-20:30
เสาร์ ราชเทวีคลินิก สาขาลาดพร้าว 10:30-20:30
อาทิตย์ ราชเทวีคลินิก สาขางามวงศ์วาน 10:30-20:30
คัดลอกแล้ว
จาก 50 คน
VIEWS
10379