พญ. กิตติธร พรหมเพ็ชร
Dr. Kittithon Prompetch
วัน สาขาที่ตรวจ เวลาแพทย์ตรวจ
อังคาร ราชเทวีคลินิก สาขาลำปาง 12:00-19:30
พุธ ราชเทวีคลินิก สาขาลำปาง 12:00-19:30
พฤหัสบดี ราชเทวีคลินิก สาขาลำปาง 12:00-19:30
ศุกร์ ราชเทวีคลินิก สาขาลำปาง 12:00-19:30
เสาร์ ราชเทวีคลินิก สาขาลำปาง 10:00-18:00
คัดลอกแล้ว
จาก 11 คน
VIEWS
1891