พญ. กิตติธร พรหมเพ็ชร
Dr. Kittithon Prompetch
วัน สาขาที่ตรวจ เวลาแพทย์ตรวจ
อังคาร ราชเทวีคลินิก สาขาลำปาง 12:00-19:00
พุธ ราชเทวีคลินิก สาขาลำปาง 12:00-19:00
พฤหัสบดี ราชเทวีคลินิก สาขาลำปาง 12:00-19:00
ศุกร์ ราชเทวีคลินิก สาขาลำปาง 12:00-19:00
เสาร์ ราชเทวีคลินิก สาขาลำปาง 10:00-17:00
คัดลอกแล้ว
จาก 12 คน
VIEWS
2178