แนวปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 เชิงรุก
วันที่ 14 มี.ค. 2563 | โดย ราชเทวีคลินิก
news-preventive-covid19.jpg
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และลดความเสี่ยงของลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการ⁣

ราชเทวีคลินิกใส่ใจมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ โดยร่วมรณรงค์ให้บุคลากร และลูกค้าทุกท่านให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19⁣ ⁣
ทางเราได้มีแนวปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 เชิงรุก ทุกเช้าก่อนที่จะเข้าปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่และแพทย์ทุกท่านจะต้องผ่านกระบวนการตรวจวัด-คัดกรองด้วยการวัดไข้ก่อน หากพบว่าท่านใดมีอุณหภูมิไข้สูงเกิน 37.5 องศา จะถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยในทันที นอกจากนี้ เรายังได้จัดทีมเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมด ทุกจุดสัมผัส รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดทุกวัน⁣

ทางเราต้องขออนุญาตลูกค้าทุกท่านในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และขอความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการในคลินิก⁣

ราชเทวีคลินิก ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของคุณลูกค้าทุกท่าน ⁣
คัดลอกแล้ว
จาก 1 คน
VIEWS
2312
TAGS: