มหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา
วันที่ 24 ก.ค. 2557 | โดย sunanta xxx
มหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา เมื่อวันที่ 18 - 20 ก.ค. 57 ที่ผ่านมา ทางราชเทวีคลินิกได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาโลกของเรา
ผลิตภัณฑ์ของราชเทวีคลินิกติดฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ทางเลือกของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ราชเทวีคลินิกตระหนักถึงภาวะโลกร้อน โดยมีนโยบายดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ถือเป็นคลินิกแห่งแรกที่ร่วมรณรงค์ลดก๊าชเรือนกระจก โดยการติดฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ลงในผลิตภัณฑ์ ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของราชเทวีคลินิกทุกท่านจึงมั่นใจได้เลยว่า... คุณเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมโครงการสีเขียวลดโลกร้อนไปกับเราคัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
3146