ถ่ายรูปคู่ชิงรางวัลสุด Chic กับ RC Sweetie Lover Photo Contest
วันที่ 12 มี.ค. 2554 | โดย RCSkinClinic Administrator
fiogf49gjkf0d

เริ่มสนุกได้แล้ววันนี้ หมดเขต 6 เมษายน 2554


หมายเหตุ
* องค์ประกอบที่มีราชเทวีคลินิกอยู่ในภาพ เช่น ถ่ายในคลินิก ถ่ายโดยมีเจ้าหน้าที่ของคลินิกอยู่ในภาพ หรือจะเป็นผลิตภัณฑ์ โลโก้ ถุงหิ้ว ฯลฯ ตามแต่ไอเดียจะสร้างสรรค์

** รายการ Treatment ที่ร่วมรายการมีดังต่อไปนี้ AHA, NAT, BMT, Whitening Hydrating Mask, Detox Plus, Dermacool, Complex White Treatment

คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเอกฉันท์

คัดลอกแล้ว
จาก 2 คน
VIEWS
3584
TAGS: