ตารางตรวจแพทย์สาขาบางแคช่วงปิดปรับปรุง
วันที่ 31 ส.ค. 2554 | โดย RCSkinClinic Administrator
fiogf49gjkf0d

เนื่องจากราชเทวีคลินิกสาขาบางแคปิดปรับปรุงชั่วคราว
ตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค. - 22 ก.ย. 54 
ลูกค้าสามารถไปใช้บริการได้ที่สาขาใกล้เคียงอื่นๆ
อาทิเช่น พระราม 2, ท่าพระ, ปิ่นเกล้า

ตารางตรวจของแพทย์สาขาบางแคช่วงที่สาขาปิดปรับปรุง
ลูกค้าสามารถตามไปพบแพทย์ที่ตรวจรักษาอยู่เดิมได้ที่

พญ.วิลาวัลย์ พัฒนาภรณ์
ตรวจที่สาขาปิ่นเกล้า วันอังคาร วันศุกร์ (เข้าตรวจทุกสัปดาห์)

พญ.ชุลีพร ชัยเดชาภินันท์
ตรวจที่สาขาพราะราม2 วันอาทิตย์ที่ 4, 18 ก.ย. 54
วันจันทร์ที่  29 ส.ค. และ 5, 12, 19 ก. ย. 54
 
นพ. สรวุฒ คุ้มครองธรรม
ตรวจที่สาขาท่าพระ วันพุธที่ 14 ก.ย. 54
 
นพ. พลชุม บุญพรรคนาวิก
ตรวจที่สาขาพระราม 2 ทุกวันเสาร์
 
พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
งดตรวจจนกว่าคลินิกจะเปิด

 

คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
3324
TAGS: