จัดบรรยายให้ความรู้ที่สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 13 ม.ค. 2554 | โดย RCSkinClinic Administrator
fiogf49gjkf0d


เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554 เวลา 9.00 น ราชเทวีคลินิกจัดแพทย์ไปให้ความรู้กับนักศึกษาที่สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในหัวข้อ "สิวกับแสงแดด" บรรยายโดย นพ.สรวุฒ คุ้มครองธรรม ภายในงานน้องๆ ให้ความสนใจกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก
คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
3688
TAGS: