การประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ RCD 2020
วันที่ 03 มี.ค. 2563 | โดย ราชเทวีคลินิก
pr-news-rcd2020.jpg
แพทย์จากราชเทวีคลินิกเข้าร่วมฟังบรรยายและติดตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการดูแลผิวหนัง

การประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ RCD 2020 ครั้งที่ 24 หรือ Regional Conference of Dermatology (Asian – Australasion) และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ครั้งที่ 45 ของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (A 20/20 Vision of Future Dermatology)
วันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
 
 
คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
2499
TAGS: