ราชเทวีคลินิก สาขาเชียงใหม่
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 8/37-38 Star Avenue 2 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร
052005732, 052005733, 0835550035
อีเมล
วัน เวลาทำการคลินิก เวลาแพทย์ตรวจ ชื่อแพทย์
จันทร์ ปิดทำการ
อังคาร 11:30-19:30 11:30-19:30 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
พุธ 11:30-19:30 11:30-19:30 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
พฤหัสบดี 11:30-19:30 11:30-19:30 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
ศุกร์ 11:30-19:30 11:30-19:30 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
เสาร์ 10:00-18:00
อาทิตย์ 10:00-18:00 10:00-18:00 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
11:30-19:30 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
11:30-19:30 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
11:30-19:30 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
11:30-19:30 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
10:00-18:00 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
11:30-19:30 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
11:30-19:30 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
11:30-19:30 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
11:30-19:30 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
10:00-18:00 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
11:30-19:30 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
11:30-19:30 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
11:30-19:30 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
11:30-19:30 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
10:00-18:00 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
11:30-19:30 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
11:30-19:30 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
11:30-19:30 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
11:30-19:30 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
10:00-18:00 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด

* โปรดดูหมายเหตุด้านบนประกอบเนื่องจากบางวันมีการเปิดปิดสลับ

จาก 38 คน
VIEWS
27609