ราชเทวีคลินิก สาขาอุดรธานี
สถานที่ตั้ง
250/3-4 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร
042329352, 042329353, 0835550040
อีเมล
หมายเหตุ
คลินิกปิดทำการวันจันทร์
วันอาทิตย์เปิดเฉพาะสัปดาห์ที่ 1, 2 และ 3
วัน เวลาทำการคลินิก เวลาแพทย์ตรวจ ชื่อแพทย์
จันทร์ ปิดทำการ
อังคาร 12:00-19:00 12:00-19:00 พญ. รุ่งทิพย์ บวรกิติวงศ์
พุธ 12:00-19:00 12:00-19:00 พญ. รุ่งทิพย์ บวรกิติวงศ์
พฤหัสบดี 12:00-19:00 12:00-19:00 พญ. รุ่งทิพย์ บวรกิติวงศ์
ศุกร์ 12:00-19:00 12:00-19:00 พญ. รุ่งทิพย์ บวรกิติวงศ์
เสาร์ 10:30-17:30 10:30-17:30 พญ. รุ่งทิพย์ บวรกิติวงศ์
อาทิตย์ 10:30-17:30 10:30-17:30 พญ. รุ่งทิพย์ บวรกิติวงศ์
12:00-19:00 พญ. รุ่งทิพย์ บวรกิติวงศ์
12:00-19:00 พญ. รุ่งทิพย์ บวรกิติวงศ์
12:00-19:00 พญ. รุ่งทิพย์ บวรกิติวงศ์
12:00-19:00 พญ. รุ่งทิพย์ บวรกิติวงศ์
10:30-17:30 พญ. รุ่งทิพย์ บวรกิติวงศ์
10:30-17:30 พญ. รุ่งทิพย์ บวรกิติวงศ์
12:00-19:00 พญ. รุ่งทิพย์ บวรกิติวงศ์
12:00-19:00 พญ. รุ่งทิพย์ บวรกิติวงศ์
12:00-19:00 พญ. รุ่งทิพย์ บวรกิติวงศ์
12:00-19:00 พญ. รุ่งทิพย์ บวรกิติวงศ์
10:30-17:30 พญ. รุ่งทิพย์ บวรกิติวงศ์
10:30-17:30 พญ. รุ่งทิพย์ บวรกิติวงศ์
12:00-19:00 พญ. รุ่งทิพย์ บวรกิติวงศ์
12:00-19:00 พญ. รุ่งทิพย์ บวรกิติวงศ์
12:00-19:00 พญ. รุ่งทิพย์ บวรกิติวงศ์
12:00-19:00 พญ. รุ่งทิพย์ บวรกิติวงศ์
10:30-17:30 พญ. รุ่งทิพย์ บวรกิติวงศ์
10:30-17:30 พญ. รุ่งทิพย์ บวรกิติวงศ์
12:00-19:00 พญ. รุ่งทิพย์ บวรกิติวงศ์
12:00-19:00 พญ. รุ่งทิพย์ บวรกิติวงศ์
12:00-19:00 พญ. รุ่งทิพย์ บวรกิติวงศ์
12:00-19:00 พญ. รุ่งทิพย์ บวรกิติวงศ์
10:30-17:30 พญ. รุ่งทิพย์ บวรกิติวงศ์
10:30-17:30 พญ. รุ่งทิพย์ บวรกิติวงศ์
12:00-19:00 พญ. รุ่งทิพย์ บวรกิติวงศ์
12:00-19:00 พญ. รุ่งทิพย์ บวรกิติวงศ์
12:00-19:00 พญ. รุ่งทิพย์ บวรกิติวงศ์
12:00-19:00 พญ. รุ่งทิพย์ บวรกิติวงศ์
10:30-17:30 พญ. รุ่งทิพย์ บวรกิติวงศ์
10:30-17:30 พญ. รุ่งทิพย์ บวรกิติวงศ์

* โปรดดูหมายเหตุด้านบนประกอบเนื่องจากบางวันมีการเปิดปิดสลับ

จาก 3 คน
VIEWS
14091