ราชเทวีคลินิก สาขาสุรินทร์
สถานที่ตั้ง
109/3 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โทร
044519915, 044519916, 0827823218
อีเมล
หมายเหตุ
คลินิกปิดทำการวันจันทร์
วัน เวลาทำการคลินิก เวลาแพทย์ตรวจ ชื่อแพทย์
จันทร์ ปิดทำการ
อังคาร 11:00-19:00 11:00-19:00 พญ. อรทัย ตั้งนภากร
พุธ 11:00-19:00 11:00-19:00 พญ. อรทัย ตั้งนภากร
พฤหัสบดี 11:00-19:00 11:00-19:00 พญ. อรทัย ตั้งนภากร
ศุกร์ 11:00-19:00 11:00-19:00 พญ. อรทัย ตั้งนภากร
เสาร์ 10:00-18:00 10:00-18:00 พญ. อรทัย ตั้งนภากร
อาทิตย์ 10:00-18:00 10:00-18:00 พญ. อรทัย ตั้งนภากร
11:00-19:00 พญ. อรทัย ตั้งนภากร
11:00-19:00 พญ. อรทัย ตั้งนภากร
11:00-19:00 พญ. อรทัย ตั้งนภากร
11:00-19:00 พญ. อรทัย ตั้งนภากร
10:00-18:00 พญ. อรทัย ตั้งนภากร
10:00-18:00 พญ. อรทัย ตั้งนภากร
11:00-19:00 พญ. อรทัย ตั้งนภากร
11:00-19:00 พญ. อรทัย ตั้งนภากร
11:00-19:00 พญ. อรทัย ตั้งนภากร
11:00-19:00 พญ. อรทัย ตั้งนภากร
10:00-18:00 พญ. อรทัย ตั้งนภากร
10:00-18:00 พญ. อรทัย ตั้งนภากร
11:00-19:00 พญ. อรทัย ตั้งนภากร
11:00-19:00 พญ. อรทัย ตั้งนภากร
11:00-19:00 พญ. อรทัย ตั้งนภากร
11:00-19:00 พญ. อรทัย ตั้งนภากร
10:00-18:00 พญ. อรทัย ตั้งนภากร
10:00-18:00 พญ. อรทัย ตั้งนภากร
11:00-19:00 พญ. อรทัย ตั้งนภากร
11:00-19:00 พญ. อรทัย ตั้งนภากร
11:00-19:00 พญ. อรทัย ตั้งนภากร
11:00-19:00 พญ. อรทัย ตั้งนภากร
10:00-18:00 พญ. อรทัย ตั้งนภากร
10:00-18:00 พญ. อรทัย ตั้งนภากร
11:00-19:00 พญ. อรทัย ตั้งนภากร
11:00-19:00 พญ. อรทัย ตั้งนภากร
11:00-19:00 พญ. อรทัย ตั้งนภากร
11:00-19:00 พญ. อรทัย ตั้งนภากร
10:00-18:00 พญ. อรทัย ตั้งนภากร
10:00-18:00 พญ. อรทัย ตั้งนภากร

* โปรดดูหมายเหตุด้านบนประกอบเนื่องจากบางวันมีการเปิดปิดสลับ

จาก 12 คน
VIEWS
10679