ราชเทวีคลินิก สาขาสุราษฎร์ธานี
สถานที่ตั้ง
553/21-22 ถ. ชนเกษม ต.ตลาด อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 84000
โทร
077217752, 077206515, 0835550048
แฟกซ์
077217752
อีเมล
หมายเหตุ
คลินิกปิดทำการวันจันทร์
วัน เวลาทำการคลินิก เวลาแพทย์ตรวจ ชื่อแพทย์
จันทร์ ปิดทำการ
อังคาร 10:30-19:30 10:30-19:30 พญ. ยุพาพร คล้อยตามวงศ์
พุธ 10:30-19:30 10:30-19:30 พญ. ยุพาพร คล้อยตามวงศ์
พฤหัสบดี 10:30-19:30 10:30-19:30 พญ. ยุพาพร คล้อยตามวงศ์
ศุกร์ 10:30-19:30 10:30-19:30 พญ. ยุพาพร คล้อยตามวงศ์
เสาร์ 08:30-17:30 08:30-17:30 พญ. ยุพาพร คล้อยตามวงศ์
อาทิตย์ 08:30-17:30 08:30-17:30 พญ. ยุพาพร คล้อยตามวงศ์
10:30-19:30 พญ. ยุพาพร คล้อยตามวงศ์
10:30-19:30 พญ. ยุพาพร คล้อยตามวงศ์
10:30-19:30 พญ. ยุพาพร คล้อยตามวงศ์
10:30-19:30 พญ. ยุพาพร คล้อยตามวงศ์
08:30-17:30 พญ. ยุพาพร คล้อยตามวงศ์
08:30-17:30 พญ. ยุพาพร คล้อยตามวงศ์
10:30-19:30 พญ. ยุพาพร คล้อยตามวงศ์
10:30-19:30 พญ. ยุพาพร คล้อยตามวงศ์
10:30-19:30 พญ. ยุพาพร คล้อยตามวงศ์
10:30-19:30 พญ. ยุพาพร คล้อยตามวงศ์
08:30-17:30 พญ. ยุพาพร คล้อยตามวงศ์
08:30-17:30 พญ. ยุพาพร คล้อยตามวงศ์
10:30-19:30 พญ. ยุพาพร คล้อยตามวงศ์
10:30-19:30 พญ. ยุพาพร คล้อยตามวงศ์
10:30-19:30 พญ. ยุพาพร คล้อยตามวงศ์
10:30-19:30 พญ. ยุพาพร คล้อยตามวงศ์
08:30-17:30 พญ. ยุพาพร คล้อยตามวงศ์
08:30-17:30 พญ. ยุพาพร คล้อยตามวงศ์
10:30-19:30 พญ. ยุพาพร คล้อยตามวงศ์
10:30-19:30 พญ. ยุพาพร คล้อยตามวงศ์
10:30-19:30 พญ. ยุพาพร คล้อยตามวงศ์
10:30-19:30 พญ. ยุพาพร คล้อยตามวงศ์
08:30-17:30 พญ. ยุพาพร คล้อยตามวงศ์
08:30-17:30 พญ. ยุพาพร คล้อยตามวงศ์
10:30-19:30 พญ. ยุพาพร คล้อยตามวงศ์
10:30-19:30 พญ. ยุพาพร คล้อยตามวงศ์
10:30-19:30 พญ. ยุพาพร คล้อยตามวงศ์
10:30-19:30 พญ. ยุพาพร คล้อยตามวงศ์
08:30-17:30 พญ. ยุพาพร คล้อยตามวงศ์
08:30-17:30 พญ. ยุพาพร คล้อยตามวงศ์

* โปรดดูหมายเหตุด้านบนประกอบเนื่องจากบางวันมีการเปิดปิดสลับ

จาก 5 คน
VIEWS
15183