ราชเทวีคลินิก สาขาสระบุรี
สถานที่ตั้ง
291 (ใกล้โรงแรมเกียวอัน) ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทร
036319446, 036220644, 0835550041
แฟกซ์
036319446
อีเมล
วัน เวลาทำการคลินิก เวลาแพทย์ตรวจ ชื่อแพทย์
จันทร์ 11:00-19:30 11:00-19:30 พญ. นงลักษณ์ ลักษณะไทย
อังคาร 11:00-19:30 11:00-19:30 พญ. นงลักษณ์ ลักษณะไทย
พุธ 11:00-19:30 11:00-19:30 พญ. นงลักษณ์ ลักษณะไทย
พฤหัสบดี ปิดทำการ
ศุกร์ 11:00-19:30 11:00-19:30 พญ. นงลักษณ์ ลักษณะไทย
เสาร์ 10:30-17:30 10:30-17:30 พญ. ปุญชรัสมิ์ วุฒิทวีเศรษฐ์
อาทิตย์ 10:30-17:30 10:30-17:30 พญ. นงลักษณ์ ลักษณะไทย
11:00-19:30 พญ. นงลักษณ์ ลักษณะไทย
11:00-19:30 พญ. นงลักษณ์ ลักษณะไทย
11:00-19:30 พญ. นงลักษณ์ ลักษณะไทย
11:00-19:30 พญ. นงลักษณ์ ลักษณะไทย
10:30-17:30 พญ. ปุญชรัสมิ์ วุฒิทวีเศรษฐ์
10:30-17:30 พญ. นงลักษณ์ ลักษณะไทย
11:00-19:30 พญ. นงลักษณ์ ลักษณะไทย
11:00-19:30 พญ. นงลักษณ์ ลักษณะไทย
11:00-19:30 พญ. นงลักษณ์ ลักษณะไทย
11:00-19:30 พญ. นงลักษณ์ ลักษณะไทย
10:30-17:30 พญ. ปุญชรัสมิ์ วุฒิทวีเศรษฐ์
10:30-17:30 พญ. นงลักษณ์ ลักษณะไทย
11:00-19:30 พญ. นงลักษณ์ ลักษณะไทย
11:00-19:30 พญ. นงลักษณ์ ลักษณะไทย
11:00-19:30 พญ. นงลักษณ์ ลักษณะไทย
11:00-19:30 พญ. นงลักษณ์ ลักษณะไทย
10:30-17:30 พญ. ปุญชรัสมิ์ วุฒิทวีเศรษฐ์
10:30-17:30 พญ. นงลักษณ์ ลักษณะไทย
11:00-19:30 พญ. นงลักษณ์ ลักษณะไทย
11:00-19:30 พญ. นงลักษณ์ ลักษณะไทย
11:00-19:30 พญ. นงลักษณ์ ลักษณะไทย
11:00-19:30 พญ. นงลักษณ์ ลักษณะไทย
10:30-17:30 พญ. ปุญชรัสมิ์ วุฒิทวีเศรษฐ์
10:30-17:30 พญ. นงลักษณ์ ลักษณะไทย
11:00-19:30 พญ. นงลักษณ์ ลักษณะไทย
11:00-19:30 พญ. นงลักษณ์ ลักษณะไทย
11:00-19:30 พญ. นงลักษณ์ ลักษณะไทย
11:00-19:30 พญ. นงลักษณ์ ลักษณะไทย
10:30-17:30 พญ. ปุญชรัสมิ์ วุฒิทวีเศรษฐ์
10:30-17:30 พญ. นงลักษณ์ ลักษณะไทย

* โปรดดูหมายเหตุด้านบนประกอบเนื่องจากบางวันมีการเปิดปิดสลับ

จาก 29 คน
VIEWS
23859