ราชเทวีคลินิก สาขาลำปาง
สถานที่ตั้ง
125-127 ถนนบุญวาทย์ ตำบลสวนคอก อำเภอเมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
โทร
054218679, 054218502, 0824863183
อีเมล
วัน เวลาทำการคลินิก เวลาแพทย์ตรวจ ชื่อแพทย์
จันทร์ ปิดทำการ
อังคาร 12:00-19:00 12:00-19:00 พญ. กิตติธร พรหมเพ็ชร
พุธ 12:00-19:00 12:00-19:00 พญ. กิตติธร พรหมเพ็ชร
พฤหัสบดี 12:00-19:00 12:00-19:00 พญ. กิตติธร พรหมเพ็ชร
ศุกร์ 12:00-19:00 12:00-19:00 พญ. กิตติธร พรหมเพ็ชร
เสาร์ 10:00-17:00 10:00-17:00 พญ. กิตติธร พรหมเพ็ชร
อาทิตย์ 10:00-17:00
12:00-19:00 พญ. กิตติธร พรหมเพ็ชร
12:00-19:00 พญ. กิตติธร พรหมเพ็ชร
12:00-19:00 พญ. กิตติธร พรหมเพ็ชร
12:00-19:00 พญ. กิตติธร พรหมเพ็ชร
10:00-17:00 พญ. กิตติธร พรหมเพ็ชร
12:00-19:00 พญ. กิตติธร พรหมเพ็ชร
12:00-19:00 พญ. กิตติธร พรหมเพ็ชร
12:00-19:00 พญ. กิตติธร พรหมเพ็ชร
12:00-19:00 พญ. กิตติธร พรหมเพ็ชร
10:00-17:00 พญ. กิตติธร พรหมเพ็ชร
12:00-19:00 พญ. กิตติธร พรหมเพ็ชร
12:00-19:00 พญ. กิตติธร พรหมเพ็ชร
12:00-19:00 พญ. กิตติธร พรหมเพ็ชร
12:00-19:00 พญ. กิตติธร พรหมเพ็ชร
10:00-17:00 พญ. กิตติธร พรหมเพ็ชร
12:00-19:00 พญ. กิตติธร พรหมเพ็ชร
12:00-19:00 พญ. กิตติธร พรหมเพ็ชร
12:00-19:00 พญ. กิตติธร พรหมเพ็ชร
12:00-19:00 พญ. กิตติธร พรหมเพ็ชร
10:00-17:00 พญ. กิตติธร พรหมเพ็ชร

* โปรดดูหมายเหตุด้านบนประกอบเนื่องจากบางวันมีการเปิดปิดสลับ

จาก 25 คน
VIEWS
23160