ราชเทวีคลินิก สาขารามอินทรา
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 587,589 ห้องเลขที่ พี-4012 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเดอะ พรอมานาด ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
โทร
021304273, 021304274, 0835550024
แฟกซ์
13.826935221906574
อีเมล
หมายเหตุ
พญ.เจนใจ (เฉพาะ ส. ที่ 1 ของเดือน)
พญ.อรณิชา (เฉพาะ อา. ที่ 2,4)
วัน เวลาทำการคลินิก เวลาแพทย์ตรวจ ชื่อแพทย์
จันทร์ 10:00-20:30 12:30-20:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
อังคาร 10:00-20:30 12:30-20:30 พญ. พรพิมล พิริยะเบญจวัฒน์
พุธ 10:00-20:30 12:30-20:30 นพ. ภูบดินทร์ วงศ์ธารณาวุฒิ
พฤหัสบดี 10:00-20:30 12:30-20:30 พญ. อรณิชา ประภาพันธ์
ศุกร์ 10:00-20:30 12:30-20:30 พญ. ธันย์ชนก ธรรมาธิวัฒน์
เสาร์ 10:00-20:30 10:30-17:30 พญ. เจนใจ ชื่นชูจิตต์
12:30-20:30 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
อาทิตย์ 10:00-20:30 10:30-18:30 พญ. อรณิชา ประภาพันธ์
11:30-19:00 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
12:30-20:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
12:30-20:30 พญ. พรพิมล พิริยะเบญจวัฒน์
12:30-20:30 นพ. ภูบดินทร์ วงศ์ธารณาวุฒิ
12:30-20:30 พญ. อรณิชา ประภาพันธ์
12:30-20:30 พญ. ธันย์ชนก ธรรมาธิวัฒน์
10:30-17:30 พญ. เจนใจ ชื่นชูจิตต์
12:30-20:30 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
10:30-18:30 พญ. อรณิชา ประภาพันธ์
11:30-19:00 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
12:30-20:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
12:30-20:30 พญ. พรพิมล พิริยะเบญจวัฒน์
12:30-20:30 นพ. ภูบดินทร์ วงศ์ธารณาวุฒิ
12:30-20:30 พญ. อรณิชา ประภาพันธ์
12:30-20:30 พญ. ธันย์ชนก ธรรมาธิวัฒน์
10:30-17:30 พญ. เจนใจ ชื่นชูจิตต์
12:30-20:30 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
10:30-18:30 พญ. อรณิชา ประภาพันธ์
11:30-19:00 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
12:30-20:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
12:30-20:30 พญ. พรพิมล พิริยะเบญจวัฒน์
12:30-20:30 นพ. ภูบดินทร์ วงศ์ธารณาวุฒิ
12:30-20:30 พญ. อรณิชา ประภาพันธ์
12:30-20:30 พญ. ธันย์ชนก ธรรมาธิวัฒน์
10:30-17:30 พญ. เจนใจ ชื่นชูจิตต์
12:30-20:30 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
10:30-18:30 พญ. อรณิชา ประภาพันธ์
11:30-19:00 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
12:30-20:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
12:30-20:30 พญ. พรพิมล พิริยะเบญจวัฒน์
12:30-20:30 นพ. ภูบดินทร์ วงศ์ธารณาวุฒิ
12:30-20:30 พญ. อรณิชา ประภาพันธ์
12:30-20:30 พญ. ธันย์ชนก ธรรมาธิวัฒน์
10:30-17:30 พญ. เจนใจ ชื่นชูจิตต์
12:30-20:30 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
10:30-18:30 พญ. อรณิชา ประภาพันธ์
11:30-19:00 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
12:30-20:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
12:30-20:30 พญ. พรพิมล พิริยะเบญจวัฒน์
12:30-20:30 นพ. ภูบดินทร์ วงศ์ธารณาวุฒิ
12:30-20:30 พญ. อรณิชา ประภาพันธ์
12:30-20:30 พญ. ธันย์ชนก ธรรมาธิวัฒน์
10:30-17:30 พญ. เจนใจ ชื่นชูจิตต์
12:30-20:30 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
10:30-18:30 พญ. อรณิชา ประภาพันธ์
11:30-19:00 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
12:30-20:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
12:30-20:30 พญ. พรพิมล พิริยะเบญจวัฒน์
12:30-20:30 นพ. ภูบดินทร์ วงศ์ธารณาวุฒิ
12:30-20:30 พญ. อรณิชา ประภาพันธ์
12:30-20:30 พญ. ธันย์ชนก ธรรมาธิวัฒน์
10:30-17:30 พญ. เจนใจ ชื่นชูจิตต์
12:30-20:30 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
10:30-18:30 พญ. อรณิชา ประภาพันธ์
11:30-19:00 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
12:30-20:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
12:30-20:30 พญ. พรพิมล พิริยะเบญจวัฒน์
12:30-20:30 นพ. ภูบดินทร์ วงศ์ธารณาวุฒิ
12:30-20:30 พญ. อรณิชา ประภาพันธ์
12:30-20:30 พญ. ธันย์ชนก ธรรมาธิวัฒน์
10:30-17:30 พญ. เจนใจ ชื่นชูจิตต์
12:30-20:30 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
10:30-18:30 พญ. อรณิชา ประภาพันธ์
11:30-19:00 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
12:30-20:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
12:30-20:30 พญ. พรพิมล พิริยะเบญจวัฒน์
12:30-20:30 นพ. ภูบดินทร์ วงศ์ธารณาวุฒิ
12:30-20:30 พญ. อรณิชา ประภาพันธ์
12:30-20:30 พญ. ธันย์ชนก ธรรมาธิวัฒน์
10:30-17:30 พญ. เจนใจ ชื่นชูจิตต์
12:30-20:30 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
10:30-18:30 พญ. อรณิชา ประภาพันธ์
11:30-19:00 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล

* โปรดดูหมายเหตุด้านบนประกอบเนื่องจากบางวันมีการเปิดปิดสลับ

จาก 43 คน
VIEWS
39097