ราชเทวีคลินิก สาขาพิษณุโลก
สถานที่ตั้ง
17/59-60 ถนนสิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทร
055248123, 055248124, 0835550045, 0880881225
วัน เวลาทำการคลินิก เวลาแพทย์ตรวจ ชื่อแพทย์
จันทร์ 11:00-19:00 11:00-19:00 พญ. ชาลิสา สุขทับศรี
อังคาร 11:00-19:00 11:00-19:00 พญ. ชาลิสา สุขทับศรี
พุธ 11:00-19:00 11:00-19:00 พญ. ชาลิสา สุขทับศรี
พฤหัสบดี 11:00-19:00 11:00-19:00 พญ. ชาลิสา สุขทับศรี
ศุกร์ 11:00-19:00
เสาร์ 11:00-19:00 11:00-19:00 พญ. ชาลิสา สุขทับศรี
อาทิตย์ 11:00-19:00 11:00-19:00 พญ. ชาลิสา สุขทับศรี
11:00-19:00 พญ. ชาลิสา สุขทับศรี
11:00-19:00 พญ. ชาลิสา สุขทับศรี
11:00-19:00 พญ. ชาลิสา สุขทับศรี
11:00-19:00 พญ. ชาลิสา สุขทับศรี
11:00-19:00 พญ. ชาลิสา สุขทับศรี
11:00-19:00 พญ. ชาลิสา สุขทับศรี
11:00-19:00 พญ. ชาลิสา สุขทับศรี
11:00-19:00 พญ. ชาลิสา สุขทับศรี
11:00-19:00 พญ. ชาลิสา สุขทับศรี
11:00-19:00 พญ. ชาลิสา สุขทับศรี
11:00-19:00 พญ. ชาลิสา สุขทับศรี
11:00-19:00 พญ. ชาลิสา สุขทับศรี
11:00-19:00 พญ. ชาลิสา สุขทับศรี
11:00-19:00 พญ. ชาลิสา สุขทับศรี
11:00-19:00 พญ. ชาลิสา สุขทับศรี
11:00-19:00 พญ. ชาลิสา สุขทับศรี
11:00-19:00 พญ. ชาลิสา สุขทับศรี
11:00-19:00 พญ. ชาลิสา สุขทับศรี
11:00-19:00 พญ. ชาลิสา สุขทับศรี
11:00-19:00 พญ. ชาลิสา สุขทับศรี
11:00-19:00 พญ. ชาลิสา สุขทับศรี
11:00-19:00 พญ. ชาลิสา สุขทับศรี
11:00-19:00 พญ. ชาลิสา สุขทับศรี
11:00-19:00 พญ. ชาลิสา สุขทับศรี
11:00-19:00 พญ. ชาลิสา สุขทับศรี
11:00-19:00 พญ. ชาลิสา สุขทับศรี
11:00-19:00 พญ. ชาลิสา สุขทับศรี
11:00-19:00 พญ. ชาลิสา สุขทับศรี
11:00-19:00 พญ. ชาลิสา สุขทับศรี
11:00-19:00 พญ. ชาลิสา สุขทับศรี

* โปรดดูหมายเหตุด้านบนประกอบเนื่องจากบางวันมีการเปิดปิดสลับ

จาก 14 คน
VIEWS
14595