ราชเทวีคลินิก สาขาพัทยา
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 8/171-175 ม.6 ถ.เพ็ชรตระกูล (ถนนด้านหลังบิ๊กซีพัทยาเหนือ) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260
โทร
038421235, 038421236, 0835550031
อีเมล
วัน เวลาทำการคลินิก เวลาแพทย์ตรวจ ชื่อแพทย์
จันทร์ 10:30-19:30 11:30-19:00 นพ. ไพบูลย์ ประภาศิริกุล
11:30-19:00 พญ. พรรณเพ็ญ ประภาศิริกุล
อังคาร 10:30-19:30 11:30-19:00 นพ. รุ่งโรจน์ ภคอริยะ
พุธ 10:30-19:30 11:30-19:00 นพ. วรพจน์ ดาวเรือง
พฤหัสบดี 10:30-19:30 11:30-19:00 นพ. รุ่งโรจน์ ภคอริยะ
ศุกร์ 10:30-19:30 11:30-19:00 พญ. พรรณเพ็ญ ประภาศิริกุล
11:30-19:00 นพ. ไพบูลย์ ประภาศิริกุล
เสาร์ 09:30-18:30 10:00-17:00 นพ. วรพจน์ ดาวเรือง
อาทิตย์ ปิดทำการ
11:30-19:00 นพ. ไพบูลย์ ประภาศิริกุล
11:30-19:00 พญ. พรรณเพ็ญ ประภาศิริกุล
11:30-19:00 นพ. รุ่งโรจน์ ภคอริยะ
11:30-19:00 นพ. วรพจน์ ดาวเรือง
11:30-19:00 นพ. รุ่งโรจน์ ภคอริยะ
11:30-19:00 พญ. พรรณเพ็ญ ประภาศิริกุล
11:30-19:00 นพ. ไพบูลย์ ประภาศิริกุล
10:00-17:00 นพ. วรพจน์ ดาวเรือง
11:30-19:00 นพ. ไพบูลย์ ประภาศิริกุล
11:30-19:00 พญ. พรรณเพ็ญ ประภาศิริกุล
11:30-19:00 นพ. รุ่งโรจน์ ภคอริยะ
11:30-19:00 นพ. วรพจน์ ดาวเรือง
11:30-19:00 นพ. รุ่งโรจน์ ภคอริยะ
11:30-19:00 พญ. พรรณเพ็ญ ประภาศิริกุล
11:30-19:00 นพ. ไพบูลย์ ประภาศิริกุล
10:00-17:00 นพ. วรพจน์ ดาวเรือง
11:30-19:00 นพ. ไพบูลย์ ประภาศิริกุล
11:30-19:00 พญ. พรรณเพ็ญ ประภาศิริกุล
11:30-19:00 นพ. รุ่งโรจน์ ภคอริยะ
11:30-19:00 นพ. วรพจน์ ดาวเรือง
11:30-19:00 นพ. รุ่งโรจน์ ภคอริยะ
11:30-19:00 พญ. พรรณเพ็ญ ประภาศิริกุล
11:30-19:00 นพ. ไพบูลย์ ประภาศิริกุล
10:00-17:00 นพ. วรพจน์ ดาวเรือง
11:30-19:00 นพ. ไพบูลย์ ประภาศิริกุล
11:30-19:00 พญ. พรรณเพ็ญ ประภาศิริกุล
11:30-19:00 นพ. รุ่งโรจน์ ภคอริยะ
11:30-19:00 นพ. วรพจน์ ดาวเรือง
11:30-19:00 นพ. รุ่งโรจน์ ภคอริยะ
11:30-19:00 พญ. พรรณเพ็ญ ประภาศิริกุล
11:30-19:00 นพ. ไพบูลย์ ประภาศิริกุล
10:00-17:00 นพ. วรพจน์ ดาวเรือง
11:30-19:00 นพ. ไพบูลย์ ประภาศิริกุล
11:30-19:00 พญ. พรรณเพ็ญ ประภาศิริกุล
11:30-19:00 นพ. รุ่งโรจน์ ภคอริยะ
11:30-19:00 นพ. วรพจน์ ดาวเรือง
11:30-19:00 นพ. รุ่งโรจน์ ภคอริยะ
11:30-19:00 พญ. พรรณเพ็ญ ประภาศิริกุล
11:30-19:00 นพ. ไพบูลย์ ประภาศิริกุล
10:00-17:00 นพ. วรพจน์ ดาวเรือง
11:30-19:00 นพ. ไพบูลย์ ประภาศิริกุล
11:30-19:00 พญ. พรรณเพ็ญ ประภาศิริกุล
11:30-19:00 นพ. รุ่งโรจน์ ภคอริยะ
11:30-19:00 นพ. วรพจน์ ดาวเรือง
11:30-19:00 นพ. รุ่งโรจน์ ภคอริยะ
11:30-19:00 พญ. พรรณเพ็ญ ประภาศิริกุล
11:30-19:00 นพ. ไพบูลย์ ประภาศิริกุล
10:00-17:00 นพ. วรพจน์ ดาวเรือง
11:30-19:00 นพ. ไพบูลย์ ประภาศิริกุล
11:30-19:00 พญ. พรรณเพ็ญ ประภาศิริกุล
11:30-19:00 นพ. รุ่งโรจน์ ภคอริยะ
11:30-19:00 นพ. วรพจน์ ดาวเรือง
11:30-19:00 นพ. รุ่งโรจน์ ภคอริยะ
11:30-19:00 พญ. พรรณเพ็ญ ประภาศิริกุล
11:30-19:00 นพ. ไพบูลย์ ประภาศิริกุล
10:00-17:00 นพ. วรพจน์ ดาวเรือง

* โปรดดูหมายเหตุด้านบนประกอบเนื่องจากบางวันมีการเปิดปิดสลับ

จาก 13 คน
VIEWS
19948