ราชเทวีคลินิก สาขาพระราม 3
สถานที่ตั้ง
414 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า รัชดา-พระราม 3 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทร
026736463, 026736464
แฟกซ์
026736464
อีเมล
วัน เวลาทำการคลินิก เวลาแพทย์ตรวจ ชื่อแพทย์
จันทร์ 12:30-19:30 12:30-19:30 พญ. นันทิรัตน์ รุ่งศักดิ์แสงมณี
อังคาร 12:30-19:30 12:30-19:30 นพ. สรวุฒ คุ้มครองธรรม
พุธ 12:30-19:30 12:30-19:30 นพ. ชลิต พงษ์สมบูรณ์
พฤหัสบดี 12:30-19:30 12:30-19:30 พญ. วาณีวรรณ สุทัศนีย์ ณ อยุธยา
ศุกร์ 12:30-19:30 12:30-19:30 นพ. สกุล นครชัย
เสาร์ 10:30-17:30 10:30-17:30 นพ. วัชรินทร์ สถิตธรรมนิตย์
อาทิตย์ 10:30-17:30 10:30-17:30 พญ. ปุญชรัสมิ์ วุฒิทวีเศรษฐ์
12:30-19:30 พญ. นันทิรัตน์ รุ่งศักดิ์แสงมณี
12:30-19:30 นพ. สรวุฒ คุ้มครองธรรม
12:30-19:30 นพ. ชลิต พงษ์สมบูรณ์
12:30-19:30 พญ. วาณีวรรณ สุทัศนีย์ ณ อยุธยา
12:30-19:30 นพ. สกุล นครชัย
10:30-17:30 นพ. วัชรินทร์ สถิตธรรมนิตย์
10:30-17:30 พญ. ปุญชรัสมิ์ วุฒิทวีเศรษฐ์
12:30-19:30 พญ. นันทิรัตน์ รุ่งศักดิ์แสงมณี
12:30-19:30 นพ. สรวุฒ คุ้มครองธรรม
12:30-19:30 นพ. ชลิต พงษ์สมบูรณ์
12:30-19:30 พญ. วาณีวรรณ สุทัศนีย์ ณ อยุธยา
12:30-19:30 นพ. สกุล นครชัย
10:30-17:30 นพ. วัชรินทร์ สถิตธรรมนิตย์
10:30-17:30 พญ. ปุญชรัสมิ์ วุฒิทวีเศรษฐ์
12:30-19:30 พญ. นันทิรัตน์ รุ่งศักดิ์แสงมณี
12:30-19:30 นพ. สรวุฒ คุ้มครองธรรม
12:30-19:30 นพ. ชลิต พงษ์สมบูรณ์
12:30-19:30 พญ. วาณีวรรณ สุทัศนีย์ ณ อยุธยา
12:30-19:30 นพ. สกุล นครชัย
10:30-17:30 นพ. วัชรินทร์ สถิตธรรมนิตย์
10:30-17:30 พญ. ปุญชรัสมิ์ วุฒิทวีเศรษฐ์
12:30-19:30 พญ. นันทิรัตน์ รุ่งศักดิ์แสงมณี
12:30-19:30 นพ. สรวุฒ คุ้มครองธรรม
12:30-19:30 นพ. ชลิต พงษ์สมบูรณ์
12:30-19:30 พญ. วาณีวรรณ สุทัศนีย์ ณ อยุธยา
12:30-19:30 นพ. สกุล นครชัย
10:30-17:30 นพ. วัชรินทร์ สถิตธรรมนิตย์
10:30-17:30 พญ. ปุญชรัสมิ์ วุฒิทวีเศรษฐ์
12:30-19:30 พญ. นันทิรัตน์ รุ่งศักดิ์แสงมณี
12:30-19:30 นพ. สรวุฒ คุ้มครองธรรม
12:30-19:30 นพ. ชลิต พงษ์สมบูรณ์
12:30-19:30 พญ. วาณีวรรณ สุทัศนีย์ ณ อยุธยา
12:30-19:30 นพ. สกุล นครชัย
10:30-17:30 นพ. วัชรินทร์ สถิตธรรมนิตย์
10:30-17:30 พญ. ปุญชรัสมิ์ วุฒิทวีเศรษฐ์
12:30-19:30 พญ. นันทิรัตน์ รุ่งศักดิ์แสงมณี
12:30-19:30 นพ. สรวุฒ คุ้มครองธรรม
12:30-19:30 นพ. ชลิต พงษ์สมบูรณ์
12:30-19:30 พญ. วาณีวรรณ สุทัศนีย์ ณ อยุธยา
12:30-19:30 นพ. สกุล นครชัย
10:30-17:30 นพ. วัชรินทร์ สถิตธรรมนิตย์
10:30-17:30 พญ. ปุญชรัสมิ์ วุฒิทวีเศรษฐ์

* โปรดดูหมายเหตุด้านบนประกอบเนื่องจากบางวันมีการเปิดปิดสลับ

จาก 0 คน
VIEWS
4530