ราชเทวีคลินิก สาขาบางแค
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 518, 518/1 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางแคชั้น 1 ห้องเลขที่ 106-107 ถ เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร
021280464, 0835550025
อีเมล
หมายเหตุ
พญ.ชุลีพร (เฉพาะ ส. ที่ 1,3,5)
พญ.เจนใจ (เฉพาะ ส. ที่ 2,4)
วัน เวลาทำการคลินิก เวลาแพทย์ตรวจ ชื่อแพทย์
จันทร์ 12:00-19:30 12:30-19:30 พญ. ชุลีพร ชัยเดชาภินันท์
อังคาร 12:00-19:30 12:30-19:30 พญ. วิลาวัลย์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
พุธ 12:00-19:30 11:30-19:30 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
พฤหัสบดี 12:00-19:30 12:30-19:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
ศุกร์ 12:00-19:30 12:30-19:30 พญ. วิลาวัลย์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
เสาร์ 10:30-17:30 10:30-17:30 พญ. เจนใจ ชื่นชูจิตต์
10:30-17:30 พญ. ชุลีพร ชัยเดชาภินันท์
อาทิตย์ 10:30-17:30 10:30-17:30 พญ. ชุลีพร ชัยเดชาภินันท์
12:30-19:30 พญ. ชุลีพร ชัยเดชาภินันท์
12:30-19:30 พญ. วิลาวัลย์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
11:30-19:30 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
12:30-19:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
12:30-19:30 พญ. วิลาวัลย์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
10:30-17:30 พญ. เจนใจ ชื่นชูจิตต์
10:30-17:30 พญ. ชุลีพร ชัยเดชาภินันท์
10:30-17:30 พญ. ชุลีพร ชัยเดชาภินันท์
12:30-19:30 พญ. ชุลีพร ชัยเดชาภินันท์
12:30-19:30 พญ. วิลาวัลย์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
11:30-19:30 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
12:30-19:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
12:30-19:30 พญ. วิลาวัลย์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
10:30-17:30 พญ. เจนใจ ชื่นชูจิตต์
10:30-17:30 พญ. ชุลีพร ชัยเดชาภินันท์
10:30-17:30 พญ. ชุลีพร ชัยเดชาภินันท์
12:30-19:30 พญ. ชุลีพร ชัยเดชาภินันท์
12:30-19:30 พญ. วิลาวัลย์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
11:30-19:30 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
12:30-19:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
12:30-19:30 พญ. วิลาวัลย์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
10:30-17:30 พญ. เจนใจ ชื่นชูจิตต์
10:30-17:30 พญ. ชุลีพร ชัยเดชาภินันท์
10:30-17:30 พญ. ชุลีพร ชัยเดชาภินันท์
12:30-19:30 พญ. ชุลีพร ชัยเดชาภินันท์
12:30-19:30 พญ. วิลาวัลย์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
11:30-19:30 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
12:30-19:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
12:30-19:30 พญ. วิลาวัลย์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
10:30-17:30 พญ. เจนใจ ชื่นชูจิตต์
10:30-17:30 พญ. ชุลีพร ชัยเดชาภินันท์
10:30-17:30 พญ. ชุลีพร ชัยเดชาภินันท์
12:30-19:30 พญ. ชุลีพร ชัยเดชาภินันท์
12:30-19:30 พญ. วิลาวัลย์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
11:30-19:30 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
12:30-19:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
12:30-19:30 พญ. วิลาวัลย์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
10:30-17:30 พญ. เจนใจ ชื่นชูจิตต์
10:30-17:30 พญ. ชุลีพร ชัยเดชาภินันท์
10:30-17:30 พญ. ชุลีพร ชัยเดชาภินันท์
12:30-19:30 พญ. ชุลีพร ชัยเดชาภินันท์
12:30-19:30 พญ. วิลาวัลย์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
11:30-19:30 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
12:30-19:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
12:30-19:30 พญ. วิลาวัลย์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
10:30-17:30 พญ. เจนใจ ชื่นชูจิตต์
10:30-17:30 พญ. ชุลีพร ชัยเดชาภินันท์
10:30-17:30 พญ. ชุลีพร ชัยเดชาภินันท์
12:30-19:30 พญ. ชุลีพร ชัยเดชาภินันท์
12:30-19:30 พญ. วิลาวัลย์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
11:30-19:30 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
12:30-19:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
12:30-19:30 พญ. วิลาวัลย์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
10:30-17:30 พญ. เจนใจ ชื่นชูจิตต์
10:30-17:30 พญ. ชุลีพร ชัยเดชาภินันท์
10:30-17:30 พญ. ชุลีพร ชัยเดชาภินันท์

* โปรดดูหมายเหตุด้านบนประกอบเนื่องจากบางวันมีการเปิดปิดสลับ

จาก 19 คน
VIEWS
31788